WISE DRINKING APP

Wise Drinking: Let's be smart

Зареждане на видеото ...

Запознайте се с безплатното мобилно приложение на Перно Рикар за повишаване на информираността на потребителите относно разумната употреба на алкохол – Wise Drinking. Приложението е преведено на 37 езика, включително и български, и е достъпно безплатно за iOSи Android. Можете да изчислите броя на консумираните алкохолни единици в реално време, а чрез системата за гео-локализация, винаги ще бъдете информирани за законовата уредба относно употребата на алкохол в държавата, в която се намиратe, както и за най-близките спирки на градския транспорт или контакти на такси за безопасно прибиране след парти.

* Моля, имайте предвид, че алкохолният калкулатор в това приложение няма претенцията за 100% акуратност, тъй като при изчислението на концентрацията на алкохол в кръвта не могат да бъдат взети предвид всички възможни фактори. Ето защо, Перно Рикар не дава гаранции, нито носи отговорност за щети и решения взети от потребителите въз основа на използването на това приложение

Този сайт е собственост на Перно Рикар България ЕООД