Демократично училище Гиват Олга, Израел

Израелски флаг

Училището “Гивол” в най-бедния квартал на Хадера, Израел – Гиват Олга – е основано през 2005 година с цел създаването на самоуправляваща се образователна общност и училищен модел, в който децата, учителите и родителите да имат активна роля в процеса на учене и порастване.

ПРИНЦИПИ

Плурализъм и уважение спрямо него – разбирането, че всички са различни, че всеки един човек и всяко едно семейство има различни възгледи и схващания и различията, в това число и различният избор, са нещо естествено, което трябва да се уважава.

ФИЛОСОФИЯ

Училищният модел “Гивол“ е разработен специфично за определения район и неговите особености и характеристики – беден квартал с 60 процента от населението – емигранти от Етиопия и Кавказките страни.

Всяко училище трябва да бъде изградено спрямо конкретните специфични особености на общността, в която се изгражда. С тази основа, училището е място с две основни цели – личната реализация на всеки един ученик и развитие и подпомагане на общността и средата, в която работи училището.

Училището трябва да е близо до истинския живот и образователната му програма да съдържа усвояване на конкретни знания, умения, компетенции, полезни и приложими в практическия живот в общността след това.

Личната реализация на всеки един ученик е съвместна работа между него, неговите родители и учители.

УПРАВЛЕНИЕ

Училището се самоуправлява посредством демократични образователни структури, като във всяко друго демократично училище.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Всяко дете има свой ментор, който избира измежду възрастните в училището. Училището разполага с изработена учебна програма. В нейните рамки на нея всеки ученик има своята уникална лична програма, която се изготвя от него, ментора и родителите му. Заедно те решават каква е степента на свобода в учебния процес. Някои семейства решават всички учебни предмети да са избираеми, други – всички да са задължителни, а трети оставят на детето избора.

Създаването на учебна програма ангажира родителите и ги задължава да излязат от всекидневния режим и да изработят свое образователно верую за своето дете.

Менторът също не е неутрален. Той трябва да се опита да повлияе на учебната програма, така че тя да се развие в посоките, в които ученикът е силен и в които може да расте.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Съществува изготвена учебна програма с учебни предмети, отговарящи на нуждите на общността, в която съществува училището – усвояване на конкретни знания, умения, компетенции, полезни и приложими в практическия живот след това.

УЧЕБНА СРЕДА

Училището се разполага в квартал Гиват Олга в Хадера, Израел.

УЧИТЕЛИ

Учителите в училището подкрепят децата и родителите им в изборите, които правят и съдействат за следването на личната програма на всеки ученик и приоритетите, заложени в нея. Тяхната цел е да бъдат полезни на децата със знанията, с които разполагат, като им ги предоставят в рамките на учебните предмети, заложени в учебната програма.

ОЩЕ…

Министърът на образованието в Израел – професор Юли Тамир, решава да “осинови” този образователен модел и да го финансира от бюджета на Министерството на образованието. Планира се да приложи модела и на други места със ходни социални проблеми.