Демократично училище Съдбъри Вали, САЩ

Флаг на САЩ

Съдбъри /Sudbury Valley School/ е училищен модел, създаден в Масачузец, САЩ от университетските научни ръководители Дан и Хана Грийнбърг за деца между 4 и 19 години. В това училище всяко дете поема отговорност за своето собствено образование и изучава света по своя уникален начин в рамките на едно жизнено самоуправляващо се по демократичен начин общество. Училището съществува от 1968 година и в него ежегодно прекарват времето си 200 деца.

ПРИНЦИПИ

Основни ценности, върху които се гради училищният модел на Съдбъри училище са: „свобода, доверие, уважение, отговорност и демокрация“.

Ключови са ДОВЕРИЕ и ОТГОВОРНОСТ.

ФИЛОСОФИЯ

Всички хора са любопитни по природа. Всички хора са креативни, ако им е позволено да развият своите уникални таланти.

Ученето е естествен вторичен продукт от всяка човешка активност. То е самоиницииран и самомотивиран процес. Ученето е процес, който извършваш ти, а не процес, който е извършван спрямо теб. То е ефективно, дълготрайно и дълбоко, когато е започнато и преследвано от самия теб. Присъствието и насочването от учител не са задължителни.

Децата са изключително добри в основните умения, необходими им като възрастните – такива като креативност, въображение, внимание, любопитство, замисленост, отговорност и преценка. Липсва им само опит, който може да бъде придобит от самите тях в процеса на изследване на собствени им интереси и ако възрастните не им пречат.

Има много начини да се учи. Играта, свободният обмен на идеи и свободните разговори и взаимодействия между хората осигуряват широко разгръщане на области, които могат да се окажат от значение и интересни за учениците.

Да разполагаш със своите демократични права в детството си е най-добрият начин да се превърнеш във възрастен, който ще се чувства комфортно да съществува в демокрация. Такава свобода е съществена за развитието на личната отговорност.

sudart

УПРАВЛЕНИЕ

Училището се управлява посредством пряка демокрация, в която учениците и членовете на училищния персонал участват във взимането на всички решения равностойно.

Управлението се осъществява чрез Училищно събрание всяка седмица, което решава всички въпроси чрез демократично гласуване от ученици и персонал с равни гласове.

Събранието се занимава с всички аспекти от управлението  – установява, изменя и отменя училищните правила, управлява училищния бюджет, взима решения за наемане и освобождаване на персонал. Всеки участник в събранието има равен глас – ученик или член на персонала.

За гладкото протичане на всички процеси в училището, Училищното събрание създава и назначава:

  • Служители, отговарящи за конкретни въпроси
  • Комитети, които се грижат за определени области от съществуването на училището /например комитет по поддръжката на училището – ремонтни дейности, външен вид, мебели/
  • Училищни дружества, които представляват формални групи по интереси /те са Съдбъри еквивалента на департаментите в другите училища/.Те се създават и разпускат в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
  • Съдебен комитет – организирана съдебна система с орган Съдебен комитет, съставен от персонал и ученици, който се грижи за спазване на правилата за съществуване в училището. Съдебният комитет посреща, отговаря и разследва писмени жалби относно възможни нарушения на правилата. Всеки в училището може да отправи жалба. „Имаме много правила, но всички правила са създадени единствено, за да сме сигурни, че всички могат да съществуват свободно и безопасно тук.“

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Учениците са свободни да прекарват времето си в училището, както сами преценят и желаят. На тях е дадена отговорността за собственото им образование. Свободни са да изследват всякаква образователна сфера или да говорят с всеки от персонала за своите интереси, като част от образованието си.

Ученици от всички възрасти се смесват, по-възрастни ученици учат от по-малките и обратното. Присъствието на по-възрастните ученици осигурява ролеви модели – едновременно позитивни и негативни, за по-младите ученици.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Няма предварително определена образователна учебна програма, няма препоръчителен план или стандартизирани инструкции. Училището няма задължителни академични дейности и академични очаквания към учениците. Учениците са свободни да прекарват времето си в училището, както сами преценят и желаят, да разговарят помежду си, да играят, да изследват своите интереси по начин, който желаят, включително като помолят за определен клас, лекция, семинар, обучение, или уговорят чиракуване.

Виж повече за принципа “Без учебен план

sudy

УЧЕБНА СРЕДА

Училището разполага с голямо открито пространство – 40 000 кв метра, и материална база от няколко сгради. В тях няма класни стаи в традиционния смисъл. Основната сграда има кухня, фотолаборатория, арт стая, библиотека, интернет стая, офис и много стаи с най-различни размери, могат да бъдат използвани за всякакви занимания. Разполага със звукоизолирани стаи за музикална практика, видеоигри, пространство за срещи и представления. Обзавеждането е такова, с каквото разполага един дом за живеене – удобни столове, дивани, библиотеки.

УЧИТЕЛИ

В училището няма „учители”, а „възрастни” – членове на персонала. Тяхната основна цел е да бъдат там като ресурси, като хора, които помагат да е сигурно, че училището се развива правилно, и като ролеви модели за това какво е да бъдеш пораснал. Те могат да организират курс, занимание или конкретно обучение, както и учениците могат да ги помолят за това. Те са там, за да бъдат полезни със своите знания, когато някой има нужда от тях. Членовете на персонала се избират по решение на Училищното събрание за едногодишен период.

Виж повече за персонала на Съдбъри

ОЩЕ…

Съдбъри училищният модел има две много силни страни:

–      силното развиване на лична отговорност за собствения живот, решения и избори – носене на последствия и отговорност.

–    изследвания върху своите възпитаници – училището съществува от повече от 40 години. То провежда редовно изследвания върху завършилите го ученици и реализацията им в живота за проучване на резултатите от този образователен модел.