Какво е On Page оптимизиация (вътрешна оптимизация)

Какво е SEO оптимизация

Оптимизация за търсачките е стратегия за увеличаване на таргетираните посетители на сайта, чрез подобряване на класирането в Google (за България)Органичните резултати в търсачките се позиционират след първите няколко платени места.

Търсачките обхождат, индексират и оценяват резултатите на базата на релевантността и авторитета на страниците. Официално Google използва над 200 сигнал при оценката на резултатите, а оптимизацията от своя страна включва техники за позитивно влияние върху тях.

От какви части е съставена една SEO Стратегия

В основата си SEO оптимизацията може да бъде разделена на няколко съставна части

  • Технически SEO – засяга изцяло техническите проблеми на ниво CMS
  • Външна оптимизация (Off – Page Оптимизация), още известна като линк билдинг включва в себе си създаването на външни връзки и сигнали, които допринасят за повишаването на авторитета на сайта ти
  • Потребителско поведение – важна част през последните години за оценката на сайтове включващи в себе си потребителското изживяване и интеракция със сайта ни
  • On Page Оптимизация (Вътрешна оптимизация) – включва в себе си всички фактори, които са под пълен контрол и имаме пряко влияения върху тях

 

Какво е On Page Оптимизация

Вътрешната оптимизация е термин, които обхваща многобройни похвати, прилагани върху сайта и страниците за подобряване на класирането и трафика от Google. Целта на On-Page оптимизацията е да се подобри качеството на съдържанието и елементите на страница с цел първа позиция в Google. Повечето хора използват търсачките за намираме на бизнеси, продукти и услуги, което създава макро икономически предпоставки за възвращаемост от оптимизацията.

От какви съставни части е съставена вътрешната оптимизация

Мета данни

Включва мета описанието (Meta Description) и заглавието (title) на страниците. И двете се визуализират при търсене в SERP. Дължината на тайтъл е препоръчително да бъде до 65 символа с цел пълно визуализиране в резултатите на Google. Включването на основната ключова дума в мета данните помага за по-доброто позициониране и класиране в търсачките. Мета описанието е кратко маркетингово послание към потребителите с дължина до 165 символа

Канонични връзки (canonical tag)

Използва се за обозначаване на сходни или еднакво съдържание на различни URL адреси. Каноничните връзки за парченце код, който се добавя на дублираните страници, за да укаже на паяците на търсещите машини, че дадената страница има главно копие

Мобилна оптимизация

Според последната статистика мобилния трафик е над 60% в световен мащаб и се очаква да се повишава, за това е важно нашият мобилен изглед на сайта да е максимално удобен и лесен за използван от потребителите в Google.

H2-H6 структура

Дългото съдържание е задължително да бъде разделено с под-заглавия с цел по-лесното възприемане от потребителите. В допълнение под-заглавията помагат на Google за по-доброто разбиране на семантиката  и контекста на съдържанието.

Вътрешни линкове

Основната концепция на линка е да осигури връзка към полезен ресурс за потребителите. В допълнение добрата вътрешна структура на линковете спомага за правилното разпределение на вътрешната линк маса и тежест на страниците.

URL структура

Оптимизацията на адресите на страниците има две основни направление, да бъдат максимално лесно четими от потребителите и да бъдат описателни за целевата страница.

Архитектура на сайта

Структурата на онлайн магазина е нужно да след плоска и логическа структура на страниците с цел по-добра навигация от потребителите. Добрата структура спомага на търсещите машини за по-лесната индексация на страниците.

Дублирано съдържание

Съдържанието на всеки един уеб сайт е задължително да бъде уникално. Копирането на съдържание от други външни източни влияе негативно върху цялата On Page оптимизация

Оптимизация на изображенията

При разработване на стратегията за вътрешна оптимизация е важно да обърнем внимание и на снимковия материал. Два от важните елементи при тях са Alt tags (алт тагове) и title tags (заглавия на снимките. Чрез тях спомагате на Google за по-доброто разбиране на изображенията.

Обобщение

On Page Оптимизацията е само съставна част от цялостната SEO стратегия. За да има резултат за един бизнес е необходимо да се работи в правилната насока и към другите направление: линк билдинг, техническа оптимизация, поведенчески фактори

Повече за цялостната SEO оптимизация може да прочетете тук – https://humerson.com/service/seo/