Как се води счетоводство на строителна фирма?

Как се води счетоводство на строителна фирма

Ако притежавате строителна фирма или сте част от управителния й съвет, включително и заемайки едноличната длъжност на управител, воденето на щателно счетоводство е не просто задължително, каквото е и при всяка друга икономическа длъжност, но и много сериозна отговорност. Паричният поток, боравенето с материални активи, амортизационните сметки и купищата бумаги за всяка една от покупките, които правите, следва да бъдат вземани под особено внимание. Воденето на счетоводство на строителна фирма е отговорност, която по всяка вероятност, е по-добре да бъде дадена на многочислен вътрешен счетоводен отчет или да се обмисли варианта за ползване на услугите на частна счетоводна къща. Защото ако една по-малка фирма, например хранителен магазин, консултантска фирма или брокер на недвижими имоти, ще се интересува главно от въпроси като свързване на касов апарат с НАП, цени за счетоводни услуги и пускане на годишна данъчна декларация, при воденето на счетоводство на строителна фирма има доста ключови момент и важни детайли, които не трябва да се изпускат.

Договорите за строителство като основна специфика в осчетоводяването на строителната фирма

Договор за счетоводство на строителна фирма

При всеки вид икономическа дейност наблюдаваме възлов момент, който променя хода на стандартното ежемесечно и ежегодно осчетоводяване. При строителната дейност, много специалисти, сочат, че моментът е свързан главно с постоянно сключващите се договори за строителство между отделните фирми (строителят и инвеститорът или строителят и възложителят), както и анексите към тях. При тези договори е важно да се отчетат правилно и надлежно, а също така и в законоустановения срок приходите и разходите по договора към счетоводните периоди с регистриран реален строителен процес. Поради характера на дейността, изпълнявана по договори за строителство, обикновено датата, на която се сключва договорът, и датата на приключването на дейността попадат в различни отчетни периоди. В повечето случаи, между другото, се прилагат международните стандарти за счетоводно отчитане на договори за строителство във самите финансови документи на изпълнителите. Стана ли достатъчно сложно? Тогава, ако сте строителна фирма, може би е време да си зададете въпроса.

Какви са средните цени за счетоводни услуги ?

Цени за счетоводство през 2020

За съжаление, за средни цени не можем да говорим, защото те зависят от редица фактори. Главният сред тях е именно типът икономическа дейност. Както вече споменахме обаче, строителната дейност е не просто мащабна във физическо измерение, но и във финансово-икономическо, а от там и от счетоводно. Все пак, когато осъзнаете, че вашата строителна фирма има нужда от надеждни счетоводни експерти, добре е да направите правилния избор за такива. Главен фактор за вашия избор, разбира се, ще се окажат именно предложените ви цени за счетоводни услуги. А освен от икономическата дейност, която извършва фирмата, те зависят и от следните допълнителни показатели:

  • Обхват на счетоводната услуга. Ако вашата фирма тепърва стартира, нещо повече – дори не е регистрирана – счетоводната къща ще ви помогне в процеса по регистрация, опериране със средствата за събиране на документацията и така нататък. Но с това не трябва да прекъсвате отношения със счетоводителите. Всеки месец те ще трябва да изготвят счетоводен баланс, а и ще ви показват нагледно нивото на вашия успех в строителството посредством простото сравнение между приходи и разходи.
  • Договорни отношения и начин на заплащане за счетоводните услуги. Ако ще наемете счетоводна къща еднократно, най-често услугата, за която ще потърсите счетоводната фирма, ще ви струва поне с 30% по-скъпо, отколкото ако изберете счетоводен план на обслужване. В този план влиза всяка една дейност по отчетните операции на вашата компания. Отделно, сключването на трудов договор със счетоводители може да бъде не особено ефективно решение за вас и в един момент да предпочете по-малък разход, а именно договор за услуга със счетоводна къща, която услуга ще ви се признае като разход.

Последно, но не по важност, искрено ви съветваме да търсите не най-ниските, а най-рентабилните цени за счетоводни услуги за вашата строителна фирма. Предвид дейността качеството на услугата и квалификацията на счетоводителите са далеч по-значими от това да спестите някой лев.

Източник: Accountinganswer.bg