Прогресивно училище Бийвър, САЩ

Флаг на САЩ

Beaver Country Day School е независимо училище, основано през 1920 г. в САЩ. Намира се в околностите на Бостън и към момента осигурява образование за над 450 ученици в степени от 6 до 12 клас

ПРИНЦИПИ

Водещи за училището са принципите на сътрудничество, общност, интеграция, иновация, дълбоко разбиране и адаптация.

ФИЛОСОФИЯ

В центъра на обучението са учениците, не учебното съдържание – учителите се водят от интересите и уникалните потребности на всеки ученик, за да придадат смисъл на преподаваното съдържание; целта е учениците да разберат сами за себе си какво искат и как да го постигнат.

Стимулира се самостоятелното мислене –  индивидуалността на ученика е важна част от процеса на учене; окуражават се учениците да достигнат до свое собствено разбиране за истината.

Отговорността за обучението е споделена с ученика – учениците имат активна роля при определянето на вида и съдържанието на обучението си.

Учителят не преподава, а дава подкрепа – менторският модел на обучение залага на връзката между учителя и ученика като основна движеща сила; ролята на учителя е да задава въпроси и насоки, а не готови отговори, да бъде в постоянен диалог със своите ученици.

Ученето е активен, социален процес – то се случва във взаимодействие с другите и с околната среда в съответния културен и социален контекст; децата са окуражавани да сравняват своята гледна точка с тази на учителите и на съучениците си.

Ученето е комплексен, интегрален процес – реалният живот не е фрагментиран на отделни учебни предмети, а е комплекс от факти, проблеми и различни измерения; под тази форма се представя и учебното съдържание.

Баланс между структура и гъвкава програма – обучението се структурира дотолкова, че учениците да получат ясни напътствия и параметри, като в същото време остава достатъчно отворено и свободно, така че да има възможност за самостоятелни открития и експерименти.

Оценяването на учениците представлява постоянен двупосочен диалог между учителя и ученика

УПРАВЛЕНИЕ

Училището  се управлява от Борд на директорите; осигурява се голяма степен на автономност на учителите

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

От 9-ти до 12- ти клас всеки от основните курсове (английски, математика, история, естествени науки, чужд език и изкуства) се изучава по избор в поне два от трите учебни срока. Всеки курс има по 3 едночасови занимания, едно двучасово (за по-продължителни презентации, проекти и т.н.) и едно занимание, което се използва според ситуацията. Учениците от 6-10 клас присъстват задължително и следобед в училище. Учениците от 11-ти и 12-ти клас  имат право да не присъстват следобед през един от учебните срокове. Следобедната програма може да включва разнообразни предмети по избор (включително спорт, театър, музика, йога), занимания извън училището в организации, свързани с училището (общински или частни) или часове, които се прекарват с менторите и се използват за учене или за обсъждане на текущи въпроси. Учениците сами избират как да подбират предметите така, че да достигнат изискуемите „кредити“ за дипломиране.

Методите на преподаване имат за цел да постигнат:

 • интерактивност – двупосочна комуникация между учители и ученици
 • учене чрез преживяване, чрез действия, чрез директен опит
 • учене чрез експериментиране – оценява се грешката като важен двигател за учене
 • учене с помощта на технологични иновации – от 2013 г. се използват програмни езици за обогатяване на ученето по всички предмети
 • индивидуален подход, базиран на силните страни на ученика

В периода 6-8 клас, в края на всеки учебен срок учениците получават подробен анализ на работата си.

В периода 9-12 клас, в края на всеки учебен срок учениците получават оценка и анализ на работата. Отчети за развитието на всеки ученик се правят четири пъти в годината и са достъпни и за родителите.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Изключително богата учебна програма с големи възможности за задълбочаване по предпочитана от ученика тема. Учениците сами избират как да подбират предметите така, че да достигнат изискуемите „кредити“ за дипломиране.

УЧЕБНА СРЕДА

Сградата на училището се намира в гора с площ около 69 декара (17 акра).

УЧИТЕЛИ

Учителите имат за задача да вдъхновяват учениците си да:

 • разсъждават дълбоко върху сложни идеи и проблеми
 • бъдат любознателни и открити
 • идентифицират и утвърждават силните си страни
 • развиват лидерски и екипни умения
 • бъдат активни в разнообразна културна и социална среда
 • служат едновременно на училището и обществото с честност, уважение и съпричастност

Учителите улесняват ученето и индивидуалното израстване на всеки ученик чрез подкрепа и съвет.

ОЩЕ…

Училищетоработи в тясна връзка с Мазачузетския Технологичен институт и Център за лидерство и гражданско участие Хайят.