5 стъпки при откриване на фирма

Стъпки за откриване на фирма

Темата за частен бизнес и отваряне на фирма винаги е била актуална и представляваща интерес. Това е така, защото всеки млад предприемач и човек, който е решил да прави нещо свое, е в самото начало и още не се е потопил в дълбоките води на това да създадеш и ръководиш фирма, липсва му информация и не знае от къде да я почерпи. Интернет е затрупан с всевъзможна информация и е трудно да отсееш най–важното, и да структурираш полезната информация. Затова в най–прост вариант, в по–долните редове, ние ще ви представим семантиката от настоящата тема, а именно какво трябва да знаем преди да отворим фирма.

Въпросът е особено актуален в последния месец. В условията на пандемия много хора загубиха работните си места – от тези в големи корпорации, до тези, които са били част от малък и среден бизнес. Оказва се, че голям процент от тях споделят, че са имали нужда именно от това, от този „тласък“, за да добият смелост да отворят свой бизнес, идеята, за който се е зародила много отдавна.

За всички смели хора, които са поели риска и възможността да направят нещо свое, ще представим 5 стъпки при откриване на фирма.

Стъпка №1  – Създаване и запазване на име на фирмата

Понякога това се явява едно от най–сложните неща, колкото и странно да звучи. Името трябва да бъде запомнящо се, открояващо се и различно от всички останали. Ако нещо се върти в главата Ви, първо проверете дали вече не е заето в сайта на Агенция по вписванията. Когато установите, че Вашата идея, не съществува все още на пазара, може да запазите името си също на текущия сайт, след което ще преминете към регистрация.

Стъпка №2  – Пригответе всички документи, които ще бъдат нужни за регистрацията на фирмата

Първо трябва да направим разграничение между регистрирането на фирма като ЕООД и ООД. За тези, които не са наясно, първата е, когато притежателят на фирмата ще бъде само един, а втората, когато ще са двама или повече. Процедурите по двете регистрации имат някои различия.

Кои документи ще изготвите за откриването на фирма

  1. Учредителен акт или Дружествен договор – първият е при ЕООД, а вторият при ООД;
  2. Протокол-решение на едноличния собственик или Протокол от учредително събрание – първият е при ЕООД, а вторият при ООД;;
  3. Образец от подписа на управителя или управителите – ако са повече от един, за всеки има по един образец;
  4. Декларация по чл. 141, ал. 8   – тя засяга дейността на управителя;
  5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър – потвърждава истинността на попълнените данни
  6. Удостоверение за внесен в банка капитал – такса по създаване на сметка и капитал от най–малко 2лв;

Стъпка №3 – Такса за регистрация и подаване на всички останали документи при регистрация на фирма

След като сте платили таксата за регистрация, събирате всички гореспоменати документи – декларации, документи от банка и фишове за платени такси и ги подавате.

Стъпка №4 – Получаване на удостоверение за вписване

Агенция по вписванията Ви го изпраща.

Стъпка №5 – Създаване и издаване на печат

Както всички знаем, всяка фирма си има уникален и индивидуален печат. Той трябва да представлява името на фирмата и по желание нейното лого, ако има такова.

След като знаете всички тези детайли по отваряне на фирма, то Вие сте готови да пристъпите към най–трудната крачка, а именно първа стъпка към реализирането на идеята Ви на практика. Успех.

Източник: Firmatami.net